PRIVACYVERKLARING

 • Identiteit
  Passoft Informatie Techniek | Passoft WebDev
  Passoft Informatie Techniek V.O.F
  Ingeschreven bij KvK onder nr. 09057025
  Dr. Grashuisstraat 36, 7021 CL te Zelhem
  Tel. 0314-345198
  E-mail: info@passoft.nl
  hierna te noemen Passoft.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
  Er worden persoonsgegevens opgeslagen in het eigen CRM pakket en het administratie pakket. 
  Naam
  Adres
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Eigen Debiteuren nummer
  Deze kunnen van een persoon of van een bedrijf zijn waarmee Passoft een zakelijke relatie onderhoudt. Toestemming is verkregen op basis van deze zakelijke relatie. 

  Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van de zakelijke contacten, informatie verstrekking, offertes, facturen en het uitvoeren van systeembeheer. 

  Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze benodigd zijn voor het plaatsen van orders bij leveranciers, bijvoorbeeld omdat veel Licenties op naam geleverd worden. Wij vragen hierbij de klant om toestemming om deze persoonsgegevens aan de leverancier te mogen doorgeven. Passoft heeft met elk van deze leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
  In het geval dat men niet akkoord is met het doorgeven van deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om de betreffende goederen/licenties te leveren. Het personeel bij Passoft is gehouden aan de geheimhoudingsovereenkomst die met hen is afgesloten.

  Passoft verzendt geen nieuwsbrieven, een enkele keer kan er een E-mail verzonden worden met relevante informatie specifiek voor de klant. Indien de klant hier geen prijs op stelt kan men dit aangeven d.m.v. een reply op de mail. 
 • Duur van de opslag 
  De persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de fiscus voorgeschreven bewaartermijn. 
  De klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk gedaan worden of per E-mail aan info@passoft.nl. Daarbij kan hij/zij ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
  De klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Cookies 
  Op de website van Passoft (www.passoft.nl) worden geen persoonsgegevens opgeslagen en alleen sessiecookies gebruikt, deze worden verwijderd na het afsluiten van de browsersessie. 
 • Beveiliging 
  Onze website en ons eigen CRM systeem zijn beveiligd met een SSL certificaat TLS 1.2 en dubbele autorisatie. Alle systemen van Passoft zijn gehuisvest in Nederland. 
  Passoft heeft gedegen GDPR compliant verwerkersovereenkomsten met elke houdster maatschappij van het datacentrum waar servers van Passoft zijn ondergebracht.  
Passoft Informatie Techniek

Adres

Passoft Informatie Techniek
Dr. Grashuisstraat 36
7021 CL Zelhem